top of page
Under%20the%20Sea_edited.jpg

מהו טיפול?

בטיפול נוכל לגעת בהווה, בעבר ובעתיד ולחבר בעדינות בין נקודות שונות בציר הזמן של חיינו; בקשיים ובאתגרים היומיומיים שמלווים אותנו בהווה; בחוויות המעצבות והמכוננות מן העבר - הסביבה בה גדלנו, המשפחה שלנו, הקשרים החברתיים שיצרנו; ובציפייה לעתיד שמכילה את החלומות שאנו רוצים להגשים יחד עם הדאגות והחששות מפני העתיד לבוא.

 

אחד הדברים המורכבים בטיפול הוא האפשרות לשינוי. בטיפול קיים קונפליקט בין הרצון לשינוי לבין הרתיעה ממנו. פעמים רבות, אפילו כשרע לנו, אנחנו מעדיפים להישאר עם המוכר מאשר לעשות את הצעד לשינוי; השינוי אמנם יוכל להוביל להקלה, לבטחון עצמי רב יותר, לחיים מלאים יותר, אולם הוא מלווה בחשש ובחוסר ודאות מהלא נודע. לקונפליקט הזה מלווה פעמים רבות גם תחושת ייאוש מנסיונות קודמים לשינוי שלא צלחו.


בטיפול נעבוד צעד צעד, בקצב המתאים לך, תוך התבוננות משותפת על הדרכים האפשריות לשינוי. 

bottom of page