top of page

הצהרת נגישות

אני מייחס חשיבות עליונה להתאמת אתר האינטרנט לגולשים עם מוגבלות פיזית, חושית וקוגניטיבית מתוך אמונה לפיה יש לאפשר לכל בני האדם הזדמנות שווה לנגישות.

בהנגשת האתר הושקעו משאבים רבים על מנת לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בו בקלות ולהתמצא, וזאת בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568. תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת ״קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט״; לרמה AA והוא כולל את רכיבי ההנגשה הבאים:

 

  • ניתן לתמרן בעזרת מקשים כגון חיצים TAB ENTER.

  • האתר כולל מנוע חיפוש מובנה

  • עוצב עם ניגודיות בצבעים על מנת להקל קריאה של לקויי ראייה

  • האתר ניתן להקראה בעזרת מנוע דיבור

  • ניתן להגדיל ולהקטין את האתר מבלי לפגוע בעיצובו ע"י שימוש במקשים ב Control + / -

  • אין באתר שימוש במדיה כגון וידאו, סאונד או תמונות

  • האתר מעוצב בפשטות
     

האתר שונה ושופר לטובת הנגשתו לכלל האוכלוסייה, אולם יתכן כי יש פרטים שנעלמו מעינינו. באם יש לכם הערות או הצעות לשיפור הנגישות אתם מוזמנים לפנות אלי ישירות בכתובת המייל, ואעשה מאמץ להשתפר בתחום הנגישות.

bottom of page